Προσωπικά δάνεια

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Προσωπικά δάνεια ονομάζονται όλα τα δάνεια που δίνουν οι τράπεζες χωρίς δικαιολογητικά αγορών, ώστε να καλύψει ο δανειολήπτης διάφορες προσωπικές του ανάγκες.

Τα προσωπικά δάνεια πραγματοποιούνται για διαφορετικές ανάγκες από εκείνες που καλύπτουν τα καταναλωτικά δάνεια που παρέχονται για ένα συγκεκριμένο σκοπό ( π.χ αγορές καταναλωτικών αγαθών).

Τα προσωπικά δάνεια αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστή κατηγορία δανείων με την έννοια ότι στην ουσία είναι ένα εργαλείο φιλευθεροποίησης της τραπεζικής αγοράς, καθώς η σύμβαση του δανείου δεν δεσμεύει τον δανειολήπτη για τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα που δανείζεται.

Στα προσωπικά δάνεια περιλαμβάνονται και όλα τα ανοιχτά δάνεια κάθε τύπου που προσφέρουν οι τράπεζες στους πελάτες τους. Στα προσωπικά δάνεια φυσικά περιλαμβάνονται και οι διευκολύνσεις όπως η δυνατότητα υπερανάληψης από τον τραπεζικό σας λογαριασμό αλλά και η δυνατότητα ανάληψης μετρητών μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.

Στα προσωπικά δάνεια περιλαμβάνονται και όλα τα δάνεια που έχουν εποχιακό χαρακτήρα όπως τα εορτοδάνεια, τα διακοποδάνεια, τα φοιτητικά δάνεια καθώς και τα προσωπικά δάνεια συγκέντρωσης οφειλών που μας δίνουν την δυνατότητα να οργανώσουμε χρέη από διάφορα δάνεια και πιστωτικές κάρτες και να διεκδικήσουμε καλύτερα επιτόκια και όρους αποπληρωμής.

Μερικά παραδείγματα από τα προσωπικά δάνεια που προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ