Χρηματιστήριο Αθηνών - Ιστορία

Χρηματιστήριο Αθηνών - Ιστορία

Το πρώτο μέγαρο που στέγασε το Χρηματιστήριο Αθηνών

Η ιστορία του Χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών ξεκινάει στις 30 Σεπτεμμβρίου του 1876. Όπως αναφέρει στην απόφαση για την ίδρυση του το τότε υπουργικό συμβούλιο, υπο τον πρωθυπουργό Κουμουνδούρο: ...Εγκρίνεται η σύστασις Χρηματιστηρίου και εν Αθήναις, εις ο και μόνον δύνανται να συναθροίζονται οι έμποροι, οι πλοίαρχοι, οι κολλυβισταί και οι μεσίται...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΣΤΟΡΙΑ