Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Ποιες καλύψεις πρέπει να προσφέρει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου;

 1. Κάλυψη οδηγού
 2. Ολική κλοπή/Μερική κλοπή και ζημιές ιδίου κατά την διάρκεια της κλοπής
 3. Ασφάλιση για προστασία από φυσικά φαινόμενα
 4. Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση κλοπής
 5. Ασφάλιση για κακόβουλες βλάβες
 6. Αστική Ευθύνη
 7. Ασφάλιση πυρός (και τρομοκρατικές πυρός)
 8. Νομική Προστασία
 9. Αστική Ευθύνη πυρός προς τρίτους
 10. Αστική Ευθύνη μεταφερόμενου οχήματος
 11. Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων εντός φυλασσομένων χώρων

Ποιες είναι οι επιπλέον παροχές που μπορεί να προσφέρει το πρόγραμμα ασφάλισης για το αυτοκίνητο;

 1. Οδική βοήθεια (ρυμούλκηση οχήματος, ιατρική βοήθεια, ταξιδιωτική βοήθεια)
 2. Οικονομικότερα ασφάλιστρα με προγράμματα οικογενειακών εκπτώσεων και ανταμοιβής εμπιστοσύνης (έκπτωση σε πελάτες χωρίς ιστορικό ατυχήματος)
 3. Εκτεταμένη κάλυψη αστικής ευθύνης σε όλη τη χώρα και το εξωτερικό
 4. Φροντίδα ατυχήματος (καταγραφή των συνθηκών ατυχήματος, λήψη φωτογραφιών, συμπλήρωση εντύπων κλπ_
 5. Παροχή καταλόγου συνεργαζόμενων και αξιόπιστων συνεργείων
 6. Άμεση και γρήγορη αποζημίωση

Πληροφορίες
Κατερίνα Στασουλάκου-Σώρα
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Εθνική Ασφαλιστική
Θησέως 214 Μπουμπουλίνας 2
Τηλ: 210 9549900 /κιν 6937109102
e-mail: stasoulakou.ethniki@yahoo.gr

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ