Μετρητά Άμεσα

Στην σημερινή οικονομική συγκυρία είναι πάρα πολλές φορές επιτακτική η ανάγκη για μετρητά άμεσα.

Ας δούμε όμως μερικούς από τους τρόπους που μπορούν να σας προσφέρουν μετρητά άμεσα στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον.

Μετρητά άμεσα ενεργοποιώντας το δικαίωμα υπερανάληψης στον τραπεζικό σας λογαριασμό

Οι περισσότερες τράπεζες παρέχουν προγράμματα υπερανάληψης στους απλούς λογαριασμούς τους. Συνήθως για να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα χρειάζεται μια απλή αίτηση. Σας δίνει την δυνατότοτα να κάνετε ανάληψη μετρητών τα οποία επιβαρύνονται με τα τρέχοντα επιτόκια δανεισμού.

Μετρητά άμεσα με την πιστωτική σας κάρτα

Είναι πιο εύκολη επιλογή ώστε να έχετε μετρητά άμεσα για έκτακτες ανάγκες. Αν υπάρχει περιθώριο στην κάρτα σας και μέσα στα ημερήσια και μηνιαία όρια ανάληψης μετρητών. Το μειονέκτημα είναι ότι το ποσό επιβαρύνεται με τα επιτόκια της πιστωτικής σας κάρτας που συνήθως είναι τα πιο μεγάλα επιτόκια δανεισμού στην αγορά.

Μετρητά άμεσα με μεταφορά υπολοίπου ή αναχρηματοδότηση ή αναδανειοδότηση

Η μεταφορά υπολοίπου είτε των δανείων, είτε των πιστωτικών καρτών είναι μια πολύ καλή λύση για την πολυπόθητη ρευστότητα σε μετρητά.

Οι τράπεζες στην προσπάθεια τους για προσέλκυση πελατών προσφέρουν στα διάφορα προγράμματα μεταφοράς υπολοίπου δανείων και πιστωτικών καρτών και κάποια μετρητά έξτρα στον δανειολήπτη ώστε να κάνουν τον διακανονισμό πιο ελκυστικό. Αυτή η μεταφορά υπολοίπου συμφέρει γιατί σας δίνει μετρητά άμεσα και συνήθως καλύτερο επιτόκιο. Σε αυτά τα προγράμματα συμφέρουν περισσότερο αυτά που συγκεντρώνουν όλες τις οφειλές (προγράμματα συγκέντρωσης οφειλών, όλα σε ένα κλπ).

Μετρητά άμεσα μπορείτε να έχετε με την μεταφορά του χρεωστικού υπόλοιπου μιας πιστωτικής κάρτας, σε μια πιστωτική κάρτα άλλης τράπεζας. Σας προσφέρει χαμηλότερο επιτόκιο στην καινούργια σας κάρτα και απελευθέρωση της παλιάς κάρτας από την οποία μπορείτε όταν έχει μηδενιστεί να κάνετε ανάληψη μετρητών μέχρι το πιστωτικό σας όριο.

Μετρητά άμεσα μπορείτε να έχετε με την μεταφορά υπολοίπου του ανοιχτού καταναλωτικού σας δανείου. Είναι η καλύτερη περίπτωση μεταφοράς υπολοίπου γιατί έτσι απελευθερώνεται όλο το ποσό του παλιού ανοιχτού σας δανείου και τα μετρητά είναι άμεσα διαθέσιμα.

Μετρητά άμεσα προσφέρουν όλες οι τράπεζες σε περίπτωση μεταφοράς οποιουδήποτε δανείου. Η πιο συμφέρουσα μεταφορά και αυτή που προσφέρει τα περισσότερα μετρητά είναι η μεταφορά του στεγαστικού σας δανείου. Ειδικά για τα παλιότερα στεγαστικά δάνεια με σταθερό μεγάλο επιτόκιο, η μεταφορά είναι επιβεβλημένη έτσι κι αλλιώς.

ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΜΕΣΑ